נועם הגולן סוויטות עץ טרופיות - צימרים באניעם-גולן - גלריית צימר
גלריית צימר
תצוגה במסך מלא